Kvalitets- och miljöpolicy

L.K.M. FOG arbetar efter Sveriges Fogentreprenörers Riksförbunds (SFR) rekommendationer beträffande kvalitet, samt vad gäller garanti och miljöfrågor.

Vi ställer höga kvalitetskrav på det arbete vi utför och på det material vianvänder.

Vårt kvalitetsarbete utgår från att göra rätt från början och att utföra entreprenaderna med stort ansvar och föreskriven kvalitet.

  • via SFR ställs krav på våra materialleverantörer
  • utbildar vår personal fortlöpande hos SFR
  • verkar för att förbättra vår kunskap angående material och dess miljöpåverkan
  • arbeta aktivt och förebyggande för en god arbetsmiljö genom att identifiera risker som kan påverka medarbetarnas hälsa
  • att normer, branschregler samt rekommendationer efterföljs noggrant vid entreprenaden
  • utför kontinuerliga egenkontroller av arbetet
  • källsorterar vårt avfall enligt Avfallsförordning (2001:1063)

Kjell Moberg, VD

Kvalitet, miljö och nöjda kunder är våra ledord.